اخبار و رویدادها


 
واحد آموزش مرکز مطالعات مدیریت برگزار کرد:
اولین دوره بازاریابی دیجیتال برگزار گردید.
اولین دوره آموزشی "بازاریابی دیجیتال" توسط واحد آموزش مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید.
27خرداد1398
برگزاری دوره به سوی تحول برای مدیران ارشد
دوره آموزشی "به سوی تحول" برای مدیران ارشد نظام با رویکرد "تغییر پارادایم ذهنی" توسط مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس اجرا گردید.
27خرداد1398
جلسه شورای پژوهشی
دهمین جلسه شورای پژوهشی
دهمین جلسه شورای پژوهشی با حضور اعضای مرکز در محل سالن جلسات دانشگاه برگزار گردید.
12آذر1396
همایش مدیریت در عصر دیجیتال
مرکز مطالعات مدیریت برگزار می کند: همایش مدیریت در عصر دیجیتال
10اردیبهشت1396
برگزاری همایش ملی مدیریت در عصر دیجیتال
اولین همایش ملی مدیریت در عصر دیجیتال با حضور پروفسور چارلز هندی سوم اردیبهشت ماه در پژوهشگاه نیرو برگزار می شود.
29فروردین1396
انتصاب دکتر محمدمهدی سپهری به عنوان سرپرست گروه مطالعات و مشاوره مدیریت سلامت
دکتر محمدمهدی سپهری به عنوان سرپرست گروه مطالعات و مشاوره مدیریت سلامت منصوب شد
4مهر1395
انتصاب دکتر عادل آذر به عنوان سرپرست گروه مطالعات و مشاوره مدیریت صنعتی
دکتر عادل آذر به عنوان سرپرست گروه مطالعات و مشاوره مدیریت صنعتی منصوب شد
4مهر1395
انتصاب دکتر محمد اقدسی به عنوان سرپرست گروه ارزیابی ، مدیریت عملکرد و کیفیت
دکتر محمد اقدسی به عنوان سرپرست گروه ارزیابی ، مدیریت عملکرد و کیفیت منصوب شد
4مهر1395
انتصاب دکتر سید خداداد حسینی به عنوان سرپرست گروه مطالعات و مشاوره مدیریت بازرگانی
دکتر سید خداداد حسینی به عنوان سرپرست گروه مطالعات و مشاوره مدیریت بازرگانی منصوب شد
4مهر1395
انتصاب دکتر حسن دانایی فرد به‌عنوان سرپرست گروه مطالعات و مشاوره مدیریت بخش عمومی و دولتی
دکتر حسن دانایی فرد به‌عنوان سرپرست گروه مطالعات و مشاوره مدیریت بخش عمومی و دولتی منصوب شد
4مهر1395