جدیدترین اخبار
جلسه شورای پژوهشی
دهمین جلسه شورای پژوهشی
دهمین جلسه شورای پژوهشی با حضور اعضای مرکز در محل سالن جلسات دانشگاه برگزار گردید. 12آذر1396
انتصاب دکتر محمدمهدی سپهری به عنوان سرپرست گروه مطالعات و مشاوره مدیریت سلامت
دکتر محمدمهدی سپهری به عنوان سرپرست گروه مطالعات و مشاوره مدیریت سلامت منصوب شد 4مهر1395
انتصاب دکتر عادل آذر به عنوان سرپرست گروه مطالعات و مشاوره مدیریت صنعتی
دکتر عادل آذر به عنوان سرپرست گروه مطالعات و مشاوره مدیریت صنعتی منصوب شد 4مهر1395