اخبار دفاع پایان‌نامه/رساله


 
جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه علی نسب ایمنی رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه علی نسب ایمنی رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه علی نسب ایمنی رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه علی نسب ایمنی رشته مدیریت صنعتی
17بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه آقای معین خزائی رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان نامه آقای معین خزائی رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان نامه آقای معین خزائی رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان نامه آقای معین خزائی رشته مدیریت صنعتی
17بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه خانم پروین مریدی رشته علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم پروین مریدی رشته علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم پروین مریدی رشته علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم پروین مریدی رشته علوم اقتصادی
17بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب حاجیان رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب حاجیان رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب حاجیان رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب حاجیان رشته مدیریت صنعتی
14بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه خانم رکسانا حیدری رشته مدیریت تکنولوژِی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم رکسانا حیدری رشته مدیریت تکنولوژِی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم رکسانا حیدری رشته مدیریت تکنولوژِی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم رکسانا حیدری رشته مدیریت تکنولوژِی
14بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه خانم انیس سلیمانی پور رشته حسابداری
جلسه دفاع از پایان نامه خانم انیس سلیمانی پور رشته حسابداری
جلسه دفاع از پایان نامه خانم انیس سلیمانی پور رشته حسابداری
جلسه دفاع از پایان نامه خانم انیس سلیمانی پور رشته حسابداری
14بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدتقی زندیه رشته مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدتقی زندیه رشته مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدتقی زندیه رشته مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدتقی زندیه رشته مدیریت فناوری اطلاعات
13بهمن1397
جلسه دفاع از رساله آقای  آقای مهدی کرامت فر،رشته اقتصاد سلامت
جلسه دفاع از رساله آقای مهدی کرامت فر،رشته اقتصاد سلامت
جلسه دفاع از رساله آقای مهدی کرامت فر،رشته اقتصاد سلامت
جلسه دفاع از رساله آقای مهدی کرامت فر،رشته اقتصاد سلامت
13بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه آقای زانیار خاطری رشته علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان نامه آقای زانیار خاطری رشته علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان نامه آقای زانیار خاطری رشته علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان نامه آقای زانیار خاطری رشته علوم اقتصادی
7بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدرضا عارفیان رشته اقتصاد انرژی
اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدرضا عارفیان رشته اقتصاد انرژی
جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدرضا عارفیان رشته اقتصاد انرژی
اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدرضا عارفیان رشته اقتصاد انرژی
7بهمن1397
جلسه دفاع از رساله آقای علیرضا مهانیان،رشته مدیریت فناوری اطلاعات
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله آقای علیرضا مهانیان رشته مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از رساله آقای علیرضا مهانیان،رشته مدیریت فناوری اطلاعات
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله آقای علیرضا مهانیان رشته مدیریت فناوری اطلاعات
26دی1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم ناهید درخشش رشته مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم ناهید درخشش رشته مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان نامه ناهید درخشش،رشته مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم ناهید درخشش رشته مدیریت دولتی
23دی1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای پوریا جدی رشته حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای پوریا جدی رشته حسابداری
جلسه دفاع از پایان نامه آقای پوریا جدی،رشته حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای پوریا جدی رشته حسابداری
23دی1397
جلسه دفاع از پایان نامه خانم اسیه هاشمی رشته مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم اسیه هاشمی رشته مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم اسیه هاشمی رشته مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم اسیه هاشمی رشته مدیریت دولتی
23دی1397
اطلاعیه دفاع از رساله آقای وحید صداقت آهنگری رشته مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از رساله آقای وحید صداقت آهنگری رشته مدیریت بازرگانی
آقای وحید صداقت آهنگری،مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از رساله آقای وحید صداقت آهنگری رشته مدیریت بازرگانی
5دی1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای مهدی مرادی رشته مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای مهدی مرادی رشته مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
مهدی مرادی، مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای مهدی مرادی رشته مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
27آذر1397
اطلاعیه دفاع از رساله آقای یونس محمدی رشته مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از رساله آقای یونس محمدی رشته مدیریت صنعتی
بونس محمدی، مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از رساله آقای یونس محمدی رشته مدیریت صنعتی
11آذر1397
اطلاعیه دفاع از رساله آقای مجید نجاتیان رشته مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از رساله آقای مجید نجاتیان رشته مدیریت صنعتی
مجید نجاتیان، مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از رساله آقای مجید نجاتیان رشته مدیریت صنعتی
27آبان1397
اطلاعیه دفاع از رساله آقای محمد امینی رشته مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از رساله آقای محمد امینی رشته مدیریت صنعتی
محمدرضا امینی، مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از رساله آقای محمد امینی رشته مدیریت صنعتی
27آبان1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مهسا محمد زاده رشته مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مهسا محمد زاده رشته مدیریت بازرگانی
مهسا محمد زاده، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مهسا محمد زاده رشته مدیریت بازرگانی
21آبان1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مائده معصومی رشته مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مائده معصومی رشته مدیریت بازرگانی
مائده معصومی، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مائده معصومی رشته مدیریت بازرگانی
20آبان1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فریبا خراسانی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فریبا خراسانی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
فریبا خراسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فریبا خراسانی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
12آبان1397
اطلاعیه دفاع از رساله آقای علی حاجی غلام سریزدی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
اطلاعیه دفاع از رساله آقای علی حاجی غلام سریزدی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
علی حاجی غلام سریزدی، مدیریت فناوری اطلاعات
اطلاعیه دفاع از رساله آقای علی حاجی غلام سریزدی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
24مهر1397
اطلاعیه دفاع از رساله آقای محسن قربانلو رشته مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از رساله آقای محسن قربانلو رشته مدیریت دولتی
محسن قربانلو، مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از رساله آقای محسن قربانلو رشته مدیریت دولتی
8مهر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم شقایق خراسانی رشته مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم شقایق خراسانی رشته مدیریت بازرگانی
شقایق خراسانی، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم شقایق خراسانی رشته مدیریت بازرگانی
2مهر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم زهره براتی رشته حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم زهره براتی رشته حسابداری
زهره براتی، حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم زهره براتی رشته حسابداری
1مهر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای مهراد اسدی رشته علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای مهراد اسدی رشته علوم اقتصادی
مهراد اسدی، علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای مهراد اسدی رشته علوم اقتصادی
1مهر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احسان مقیمیان رشته حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احسان مقیمیان رشته حسابداری
احسان مقیمیان، حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احسان مقیمیان رشته حسابداری
31شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم تینا وفامهر رشته مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم تینا وفامهر رشته مدیریت بازرگانی
تینا وفامهر، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم تینا وفامهر رشته مدیریت بازرگانی
31شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فرناز مجیدی رشته مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فرناز مجیدی رشته مدیریت صنعتی
فرناز مجیدی، مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فرناز مجیدی رشته مدیریت صنعتی
25شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای عباس غلامی رشته مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای عباس غلامی رشته مدیریت بازرگانی
عباس غلامی، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای عباس غلامی رشته مدیریت بازرگانی
24شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مریم کامرانی رشته مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مریم کامرانی رشته مدیریت بازرگانی
مریم کامرانی، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مریم کامرانی رشته مدیریت بازرگانی
24شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم ستاره صدیقی رشته مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم ستاره صدیقی رشته مدیریت بازرگانی
ستاره صدیقی، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم ستاره صدیقی رشته مدیریت بازرگانی
21شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای یوسف عابدی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای یوسف عابدی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
یوسف عابدی، علم اطلاعات و دانش شناسی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای یوسف عابدی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
21شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احمد جلالی رشته مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احمد جلالی رشته مدیریت دولتی
احمد جلالی، مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احمد جلالی رشته مدیریت دولتی
21شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای میثم محمدی رشته حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای میثم محمدی رشته حسابداری
میثم محمدی، حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای میثم محمدی رشته حسابداری
21شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم الهام نوروزی رشته مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم الهام نوروزی رشته مدیریت بازرگانی
الهام نوروزی، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم الهام نوروزی رشته مدیریت بازرگانی
21شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مریم طوفانی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مریم طوفانی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
مریم طوفانی، مدیریت فناوری اطلاعات
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مریم طوفانی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
21شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم نهال احمدی رشته حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم نهال احمدی رشته حسابداری
نهال احمدی، حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم نهال احمدی رشته حسابداری
20شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم آناهیتا نظری رشته حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم آناهیتا نظری رشته حسابداری
آناهیتا نظری، حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم آناهیتا نظری رشته حسابداری
20شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سمیرا رحیمی رشته حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سمیرا رحیمی رشته حسابداری
سمیرا رحیمی، حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سمیرا رحیمی رشته حسابداری
20شهریور1397
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری خانم زهرا فاطمی رشته مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری خانم زهرا فاطمی رشته مدیریت صنعتی
سیده زهرا فاطمی، مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری خانم زهرا فاطمی رشته مدیریت صنعتی
12شهریور1397
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای محسن محسنی رشته اقتصاد سلامت
محسن محسنی، رشته اقتصاد سلامت
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای محسن محسنی رشته اقتصاد سلامت
31تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه السادات احمدیان رشته مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه السادات احمدیان رشته مدیریت صنعتی
فاطمه السادات احمدیان اردستانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه السادات احمدیان رشته مدیریت صنعتی
31تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حسین فرهنگی کیا رشته مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حسین فرهنگی کیا رشته مدیریت صنعتی
حسین فرهنگی کیا، مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حسین فرهنگی کیا رشته مدیریت صنعتی
30تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مرجان نصرت زاده رشته مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مرجان نصرت زاده رشته مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
مرجان نصرت زاده، رشته مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مرجان نصرت زاده رشته مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
30تیر1397
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری خانم غزال شاه پری رشته اقتصاد سلامت
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری خانم غزال شاه پری رشته اقتصاد سلامت
غزال شاه پری، اقتصاد سلامت
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری خانم غزال شاه پری رشته اقتصاد سلامت
27تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای سیامک جهانگیری رشته حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای سیامک جهانگیری رشته حسابداری
سیامک جهانگیری، حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای سیامک جهانگیری رشته حسابداری
13تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای محمد حسن مراداف رشته مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای محمد حسن مراداف رشته مدیریت بازرگانی
محمد حسن مراداف، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای محمد حسن مراداف رشته مدیریت بازرگانی
13تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سارا موسوی رشته مدیریت بازرگانی
سارا موسوی، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سارا موسوی رشته مدیریت بازرگانی
13تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای عباس کشاورزی رشته مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای عباس کشاورزی رشته مدیریت دولتی
عباس کشاورزی، مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای عباس کشاورزی رشته مدیریت دولتی
12تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای سید مهدی رضوی دهکردی رشته حسابداری
سید مهدی رضوی دهکردی، حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای سید مهدی رضوی دهکردی رشته حسابداری
12تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه سمیری رشته مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه سمیری رشته مدیریت دولتی
فاطمه سمیری، مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه سمیری رشته مدیریت دولتی
9تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای امیر حسین رسول نژاد
امیر حسین رسول نژاد، مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای امیر حسین رسول نژاد دانشجوی رشته مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ارشد
28خرداد1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم الهام عربی رشته مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم الهام عربی رشته مدیریت بازرگانی
الهام عربی، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم الهام عربی رشته مدیریت بازرگانی
7خرداد1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سریرا فرهنگی رشته مدیریت بازرگانی
سریرا فرهنگی، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سریرا فرهنگی رشته مدیریت بازرگانی
24اردیبهشت1397
آرمین امیریان، حسابداری
اطلاعیه دفاه از پایان نامه آقای آرمین امیریان دانشجوی رشته حسابداری
16اردیبهشت1397
امیرکامران کیامهر،مدیریت سیستم ها
اطلاعیه دفاع از رساله
9اردیبهشت1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مرضیه خدابخش رشته علوم اقتصادی
مرضیه خدابخش، علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مرضیه خدابخش رشته علوم اقتصادی
5اردیبهشت1397
بهاره اکبری
بهاره اکبری
بهاره اکبری، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم بهاره اکبری رشته مدیریت بازرگانی
30بهمن1396
بهنام نجات روشن
بهنام نجات روشن
بهنام نجات روشن، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای بهنام نجات روشن رشته مدیریت بازرگانی
30بهمن1396
خانم شهرزاد ملک
خانم شهرزاد ملک
شهرزاد ملک، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم شهرزاد ملک رشته مدیریت بازرگانی
30بهمن1396
نرگس فرجی
نرگس فرجی
نرگس فرجی،مدیریت بزرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم نرگس فرجی رشته مدیریت بازرگانی
30بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سمیه احمدی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سمیه احمدی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
23بهمن1396
سمیه احمدی،علم اطلاعات و دانش شناسی،دفاع از پایان نامه
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سمیه احمدی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
سمیه احمدی، علم اطلاعات و دانش شناسی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سمیه احمدی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
17بهمن1396
دفاع از پایان نامه،مریم حیدری،دانشکده مدیریت و اقتصاد
مریم حیدری
مریم حیدری، مدیریت فناوری اطلاعات
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مریم حیدری رشته مدیریت فناوری اطلاعات
15بهمن1396
سوران امید،دفاع از پایان نامه،دانشکده مدیریت و اقتصاد
سوران امید
سوران امید، علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای سوران امید رشته علوم اقتصادی
14بهمن1396
زهره ابراهیمی،دانشکده مدیریت،دفاع از پایان نامه
زهره ابراهیمی
زهره ابراهیمی، علم اطلاعات و دانش شناسی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم زهره ابراهیمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
14بهمن1396
مهرفام ممالکی،دفاع از پایان نامه،دانشکده مدیریت و اقتصاد
مهرفام ممالکی، علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مهرفام ممالکی رشته علوم اقتصادی
14بهمن1396
دفاع از پایان نامه،مهدی عزیزی
مهدی عزیزی، علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای مهدی عزیزی رشته علوم اقتصادی
14بهمن1396
ابراهیم صدیق،دفاع از پایان نامه
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای ابراهیم صدیق رشته علوم اقتصادی
ابراهیم صدیق، علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای ابراهیم صدیق رشته علوم اقتصادی
11بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای امین داداشی رشته مدیریت دولتی
امین داداشی، مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای امین داداشی رشته مدیریت دولتی
11بهمن1396
دفاع از پایان نامه
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مریم عبدالملکی رشته مدیریت بازرگانی
مریم عبدالملکی، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مریم عبدالملکی رشته مدیریت بازرگانی
11بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم حورا رضاقلی رشته علوم اقتصادی
حورا رضاقلی، علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم حورا رضاقلی رشته علوم اقتصادی
8بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فرشته صفری رشته علوم اقتصادی
فرشته صفری، علوم اقتصادی
ارائه کننده: خانم نیلوفر برزگان گرايش: علم اطلاعات و دانش شناسی عنوان پایان نامه: تدوین مدل اطلاع آفرینی در گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي 1- استاد راهنما دکترعاطفه شریف 2- استاد مشاور - دکتر محمد حسن زاده مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم ، سالن میرحسنی تاریخ: 1396/11/11 ساعت 13
8بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم نیلوفر برزگران گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
نیلوفر برزگان، علم اطلاعات و دانش شناسی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم نیلوفر برزگران گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
4بهمن1396
دفاع از پایان نامه
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فیروزه پروانه گروه رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
فیروزه پروانه، علم اطلاعات و دانش شناسی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فیروزه پروانه گروه رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
4بهمن1396
دفاع از پایان نامه
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای ایمان کوشا رشته مدیریت بازرگانی
ایمان کوشا، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای ایمان کوشا رشته مدیریت بازرگانی
4بهمن1396
دفاع از پایان نامه
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم نیلوفر سمیعی رشته مدیریت بازرگانی
نیلوفر سمیعی، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم نیلوفر سمیعی رشته مدیریت بازرگانی
4بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای مهدی عزیزی رشته علوم اقتصادی
مهدی عزیزی، علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای مهدی عزیزی رشته علوم اقتصادی
4بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فرشته صفری رشته علوم اقتصادی
فرشته صفری، علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فرشته صفری رشته علوم اقتصادی
4بهمن1396
دفاع از پایان نامه،خانم سید زهره ساداتی،ارزیابی ارتباط بین کسری بودجه
اطلاعیه دفاع از پایان نامه سید زهره ساداتی گروه علوم اقتصادی
سید زهره ساداتی، علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه سید زهره ساداتی گروه علوم اقتصادی
2بهمن1396
دفاع از پایان نامه،سپیده بختیاری، مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سپیده بختیاری رشته مدیریت صنعتی
سپیده بختیاری، مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سپیده بختیاری
1بهمن1396
اطلاعیه دفاع از رساله خانم صبا صارمی نیا گروه مدیریت فناوری اطلاعات
صبا صارمی نیا، مدیریت فناوری اطلاعات
اطلاعیه دفاع از رساله خانم صبا صارمی نیا گروه مدیریت فناوری اطلاعات
2بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم زینب سادات قدمگاهی رشته اقتصاد انرژی
زینب سادات قدمگاهی،اقتصاد انرژی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم زینب سادات قدمگاهی رشته اقتصاد انرژی
1بهمن1396
دفاع از پایان نامه
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سیده فرزانه جاریانی رشته علوم اقتصادی
سیده فرزانه جاریانی، علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سیده فرزانه جاریانی رشته علوم اقتصادی
30دی1396
دفاع از پایان نامه، زهرا خدری، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم زهرا خدری رشته مدیریت بازرگانی بین الملل
زهرا خدری، مدیریت بازرگانی بین الملل
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم زهرا خدری رشته مدیریت بازرگانی بین الملل
17دی1396
دفاع از پایان نامه، خانم نگار جمالی فرد
اطلاعیه دفاع از پایان نامه نگار جمالی فرد رشته مدیریت بازرگانی بین الملل
نگار جمالی، مدیریت بازرگانی بین الملل
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم نگار جمالی فرد رشته مدیریت بازرگانی بین الملل
17دی1396
دفاع از رساله دکتری،آقای علی شیرین،دانشکده مدیریت و اقتصاد
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای علی شیرین رشته مدیریت دولتی
علی شیرین، مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای علی شیرین رشته مدیریت دولتی
17دی1396
 دفاع از رساله دکتری،آقای رضا سعیدی،مدیریت فناوری اطلاعات،دانشکده مدیریت و اقتصاد
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای رضا سعیدی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
رضا سعیدی، مدیریت فناوری اطلاعات
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای رضا سعیدی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
17دی1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای عبداله عباس نژاد رشته مدیریت دولتی
عبداله عباس نژاد، مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای عبداله عباس نژاد رشته مدیریت دولتی
12دی1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای محمدباقر اسدی رشته اقتصاد
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای محمدباقر اسدی رشته اقتصاد
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای محمدباقر اسدی رشته اقتصاد
12دی1396
دفاع از پایان نامه،خانم پرنیا مرادی پور،دانشکده مدیریت و اقتصاد
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم پرنیا مرادی پور رشته علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم پرنیا مرادی پور رشته علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم پرنیا مرادی پور رشته علوم اقتصادی
3دی1396
دفاع از رساله دکتری، آقای سید صادق داج خوش
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای سید صادق داج خوش رشته مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای سید صادق داج خوش رشته مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای سید صادق داج خوش رشته مدیریت صنعتی
27آذر1396
دفاع از رساله دکتری،آقای علی نوری،
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای علی نوری رشته مدیریت رفتاری
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای علی نوری رشته مدیریت رفتاری
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای علی نوری رشته مدیریت رفتاری
25آذر1396
محبوبه شهبازی،پایان نامه کارشناسی ارشد،جلسه دفاع
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم محبوبه شهبازی رشته حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم محبوبه شهبازی رشته حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم محبوبه شهبازی رشته حسابداری
21آذر1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای محمد علی ساری رشته حسابداری
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای محمد علی ساری رشته حسابداری
5آذر1396
اطلاعیه دفاع از رساله آقای حسین اسکاره طهرانی رشته مدیریت بازرگانی
عنوان رساله:طراحی مدل الزامات و زیر ساخت های توسعه بازارهای بین المللی در حوزه ICT
اطلاعیه دفاع از رساله آقای حسین اسکاره طهرانی رشته مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از رساله آقای حسین اسکاره طهرانی رشته مدیریت بازرگانی
29آبان1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احمد خانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احمد خانی رشته مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احمد خانی رشته مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احمد خانی رشته مدیریت دولتی
10آبان1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری خانم رقیه ابدالی رشته مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری خانم رقیه ابدالی رشته مدیریت دولتی
11مهر1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای علیرضا بخشی زاده رشته مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای علیرضا بخشی زاده رشته مدیریت بازرگانی
29شهریور1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حمید رضا افشردی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حمید رضا افشردی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
29شهریور1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای مهران محمدی رشته اقتصاد
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای مهران محمدی رشته اقتصاد
28شهریور1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای علیرضا حسین بیگی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای علیرضا حسین بیگی
26شهریور1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حسین حضرتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حسین حضرتی
26شهریور1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای مجید حسنی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای مجید حسنی
26شهریور1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری محمد امری
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری محمد امری
26شهریور1396