متن کامل خبر


 
علی شیرین، مدیریت دولتی

خلاصه خبر: اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای علی شیرین رشته مدیریت دولتی

اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

آقای علی شیرین

رشته مدیریت دولتی

عنوان: طراحی مدل توانمندسازی منابع انسانی کارآفرین در شرکت های دانش بنیان

استاد راهنما:دکتر لطف اله فروزنده دهکردی

روز:  یک شنبه 1396/10/17ساعت 15

مکان:دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد

17 دی 1396 / تعداد نمایش : 499