En
 • دکتری (1390)

  مهندسی نفت

  دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1385)

  مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوری)

  دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

 • کارشناسی (1383)

  مهندسی شیمی

  دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

 • ازدیاد برداشت به روش تزریق پلیمر هوشمند (pH-Sensitive, PPG, ...)
 • مشخصه سازی مخازن کربناته به کمک روش های فیزیک دیجیتال سنگ و مدلسازی شبکه حفره
 • مشخصه سازی مخازن به کمک روش های نوین (پرکولاسیون، استخراج الگو، تبدیل موجک و...)
 • برای اطلاعات بیشتر به ادرس زیر مراجعه نمایید http://permlab.modares.ac.ir/

داده ای یافت نشد

ارتباط

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • MS.c.

  آنالیز چاه آزمائی پیشرفته

 • MS.c.

  مدلسازی و شبیه سازی مخازن

 • MS.c.

  مهندسی مخازن ترکدار

 • استادیار گروه مهندسی نفت، دانشگاه تربیت مدرس
 • دانشگاه واترلو کانادا (فرصت مطالعاتی)
 • مدیر مرکز فناوری مپصا (MTC)
 • کارشناس ارشد مهندسی مخزن (شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال)
 • مدیر گروه مهندسی نفت
 • کسب جایزه دکتر مجتهدي در سال 1389 براي اجراي پروژه نوآورانه ممتاز در تحقیق و توسعه در دانشگاه صنعتی شریف
 • کسب رتبه 10ام در بین دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف (1383)
 • کسب رتبه اول در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف در سال 1390

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است