En
 • دکتری (1386)

  مهندسی پلیمر

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • انتقال انرژی در سامانه های پلیمری نانوکامپوزیت ها و نانوساختارهای پلیمری
 • تخریب و پایداری سامانه های پلیمری کاربرد مواد تغییر فازی در حفاظت حرارتی

داده ای یافت نشد

ارتباط

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • MS.c.

  پدیده های انتقال در سیستمهای پلیمری

 • MS.c.

  ریاضیات پیشرفته 1

 • MS.c.

  ریاضیات پیشرفته در مهندسی پلیمر

 • MS.c.

  ریاضیات پیشرفته در مهندسی پلیمریزاسیون

 • Ph.D.

  مباحث ویژه

  داده ای یافت نشد
 • مدیر گروه مهندسی پلیمر
 • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی
 • اخذ رتبه سوم در جشنواره شهید رجایی (پژوهش هایی نووین در صنایع هوافضا)
 • انتخاب رساله برتر دکتری در دانشگاه تربیت مدرس، 1386

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است