متن کامل خبر


 
گزارش تعداد پايان نامه ها ورساله های مصوب و دفاع شده به تفكيك رشته

خلاصه خبر: تعداد دفاعیات دانشكده علوم پايه در سال 1396

 

 

رديف

گروه آموزشي

(مطابق دفترچه پذيرش دانشجو)

 

مصوب

 

جمع

 

دفاع شده

 

جمع

 

 

ارشد

دكتري

 

ارشد

دكتري

 

1

شيمي آلي

10

8

18

8

6

14

2

شيمي معدني

7

11

18

8

5

13

3

شيمي  تجزيه

7

8

15

9

7

16

4

شيمي فيزيك

8

9

17

11

8

19

5

زمين شناسي تكتونيك

3

2

5

3

2

5

6

زمين شناسي اقتصادي

3

1

4

6

3

9

7

زمين شناسي مهندسی

8

2

10

7

-

7

8

زمين شناسي پترولوژي

4

-

4

1

3

4

9

فيزيک اتمی مولکولی

6

6

12

9

7

16

10

فيزيک ذرات بنيادی وکيهان شناسی

5

-

5

5

3

8

11

فيزيک جامدات

2

8

10

4

3

7

 

جمع كل

63

55

118

71

47

118

 
10 اردیبهشت 1397 / تعداد نمایش : 405