متن کامل خبر


 
دفاعیات فروردین 1397

خلاصه خبر: 1 مورد دفاعیات فروردین ماه دانشکده علوم پایه

1- عنوان :ژئوشيمي وپترولوژي توده هاي نفوذي جنوب ندوشن ، غرب يزد

استاد راهنما: دکتر نعمت اله رشید نژاد عمران               

نام دانشجو :بدیعه شهسواری علویجه

مقطع :دکتری

رشته :زمین شناسی پترولوژی

تاریخ دفاع:28/1/97

روز :سه شنبه

ساعت : 10

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

20 فروردین 1397 / تعداد نمایش : 583