پادپخش خبری


 

معاونت فرهنگی و اجتماعی برای پوشش بیشتر رویدادهای فرهنگی و اجتماعی و فعالیت‌های دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس اقدام به تولید پادپخش (پادکست) پادکست خبری کرد.
در این پادپخش‌های خبری، گزیده‌ای از مهّم‌ترین رویدادهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه طی هر هفته به صورت صوتی در پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی، فواد؛ در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.
پادپخش، یکی از فناوری‌‌های تولید و نشر محتوای صوتی است که به وسیله آن می‌توان صدا را در شبکه اینترنت منتشر کرد.

آرشیو پادبخش خبری فواد
شماره تاریخ تعداد دریافت دریافت
پادپخش شماره 18 97/04/16 الی 97/04/22 29
پادپخش شماره 17 97/04/09 الی 97/04/16 34
پادپخش شماره 16 97/04/01 الی 97/04/08 25
پادپخش شماره 15 97/03/26 الی 97/03/31 14
پادپخش شماره 14 97/03/17 الی 97/03/26 7
پادپخش شماره 13 97/03/11 الی 97/03/17 5
پادپخش شماره 12 97/03/03 الی 97/03/10 7
پادپخش شماره 11 97/02/29 الی 97/03/03 11
پادپخش شماره 10 97/02/22 الی 97/02/29 5
پادپخش شماره 9 97/02/22 الی 97/02/29 4
پادپخش شماره 8 97/02/15 الی 97/02/22 6
پادپخش شماره 7 97/02/15 الی 97/02/22 4
پادپخش شماره 6 97/02/23 الی 97/02/30 4
پادپخش شماره 5 97/02/16 الی 97/02/23 4
پادپخش شماره 4 97/02/09 الی 97/02/16 5
پادپخش شماره 3 97/02/02 الی 97/02/09 5
پادپخش شماره 2 97/01/26 الی 97/02/02 6
پادپخش شماره 1 97/01/19 الی 97/01/26 9