معرفی


 

پژوهشكده فناوری اطلاعات (وابسته به دانشگاه تربیت مدرس)، نهادی علمی- پژوهشی است كه در زمستان 1380 با اهداف ساماندهی، تعمیق و نهادینه كردن توسعه وجوه مختلف فناوری اطلاعات به منظور رفع نیازهای ملی و گسترش مرزهای دانش و همچنین بسترسازی مناسب علمی-فرهنگی برای بهره‌گیری از امكانات فناوری اطلاعات در كشور تأسیس شد.

bullet چشم انداز

 • شناخت و تبیین ویژگی‌های عصر اطلاعات
 • تدوین برنامه‌ها و طرح‌های علمی و پژوهشی منطبق بر اصول فناوری اطلاعات در جهت توسعه ملی اطلاعات
 • راهبری طرح‌های كاربردی در زمینه فناوری اطلاعات
 • نوزایی اندیشه در عرصه اطلاعات در پرتو تربیت نیروی انسانی پژوهشگر
 • تعمیق دانش و ترویج كاربرد در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات
 • بومی‌سازی فناور‌ی اطلاعات و گسترش فرهنگ آن

bullet وظایف

 • اجرای طرح‌های پژوهشی بنیادی، كاربردی و توسعه‌ای در گرایش‌های مختلف فناوری اطلاعات
 • ارائه خدمات مشاوره علمی، فنی و مدیریتی در زمینه‌های فناوری اطلاعات
 • بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی بخش‌های مختلف كشور در زمینه فناوری اطلاعات و رفع آن‌ها
 • طراحی و پیاده‌سازی نهادهای تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه‌های فناوری اطلاعات
 • فراهم آوردن امكانات لازم و مناسب با برنامه‌ها و طرح‌های پژوهشی مرتبط
 • ایجاد تعامل فعال و سازنده با سایر مؤسسات و نهادهای علمی- پژوهشی در داخل و خارج از كشور در چهارچوب مقررات و ضوابط
 • ایجاد تعامل مطلوب و هماهنگ با نیروی‌های ذی‌صلاح، متخصص و مبتكر در مؤسسات و نهادهای علمی- پژوهشی كشور به منظور تحقق اهداف پژوهشكده
 • بهره‌گیری از آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفت‌های علمی در تمامی مراحل فعالیت‌های پژوهشی
 • ترویج و انتشار نتایج مطالعات و پژوهش‌های انجام شده به صورت مجله علمی، كتاب، محمل‌های الكترونیكی و نظایر آن برابر ضوابط و مقررات جاری كشور
 • ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب كارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی- پژوهشی كوتاه مدت بدون اعطای مدرك رسمی
 • برنامه‌ریزی و برگزاری همایش‌های علمی- تخصصی در زمینه‌های مرتبط در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برابر ضوابط و مقررات جاری كشور
 • جذب و بكارگیری فرهیختگان و صاحب‌نظران خارج از كشور در زمینه‌ فناوری اطلاعات به منظور توسعه و تعمیق ارتباطات علمی برابر قوانین، ضوابط و مقررات جاری كشور
 • اجرای فعالیت‌های اداری و معاملاتی مرتبط با وظایف پژوهشكده

bullet ساختار سازمانی