اجرا شده


 
رديف عنوان گروه عنوان طرح کارفرما سال اجرا
1 طراحی و تدوین راهبردها و اصلاح مدیریت پژوهشگاه قوه قضائیه 1396
2 تربیت مدیران راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام مرکز آموزش عالی سیاست گذاری 1396
3 مطالعه و تدوین بسته بازاریابی پژوهشی مرکزمطابق روال های طرح راهبردی دانشگاه و فعالیت های مرتبط دانشگاه تربیت مدرس 1396
4 بررسی، آسیب شناسی و ارائه پیشنهادات برای تدوین سیاست‏های کلی قضائی، دوره پنج ساله 1396 تا 1400 (بر اساس بازنگری سیاست های پیشین و نگاه به آینده) پژوهشگاه قوه قضائیه 1396
5 توسعه شایستگی های بین فردی کارشناسان شرکت توگا 1 شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا 1396
6 انجام مطالعات خط ریلی راه آهن سراسری ج.ا. ایران به اراضی منطقه ویژه اقتصادی پیام برای اجرای ساختار بندر خشک منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام 1396
7 برگزاری دوره سیستم‏ های تولید ناب با همکاری سازمان بهره وری آسیا (Asian Production Organizatio (APO سازمان بهره وری آسیا و سازمان بهره وری ایران 1395
8 تدوین الگوی ساماندهی و هم افزایی ظرفیت‏ های سازمانی امور خیریه در ایران بنیاد خیریه آلاء 1395
9 به روزرسانی و تکمیل شاخص های علم، فناوری و نوآوری در راستای آینده نگاری علم و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی 1395
10 بررسی و سازماندهی مجدد ساختار سازمانی شرکت مادر تحصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت بازرگانی دولتی ایران 1395
11 تحليل شايستگي مشاغل و كاركنان و تعيين ميزان انطباق شغل و شاغل دانشگاه هنر دانشگاه هنر 1395