در حال اجرا


 
رديف عنوان طرح کارفرما
1 انجام مطالعات طرح فرآیند بهره وری شرکت خدمات هوایی پیام 2 منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام
2 طراحی و توسعه سامانه میز خدمت سازمان ملی استاندارد
3 توسعه شایستگی های بین فردی کارشناسان شرکت توگا 2 شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
4 طراحی و تدوین اصلاح فرایندها و روشهای انجام کار در واحدهای ستادی شرکت وفق استاندارد های جهانی شرکت بازرگانی دولتی ایران
5 مهندسي مجدد فرآيندها و بهبود روش‏‏ هاي انجام كار در سازمان صنايع كوچك و شهرك‏ هاي صنعتي ايران و شركت‏ هاي تابعه براساس استاندارد مدلسازي BPMN v2 شركت شهرك هاي صنعتي تهران
6 مطالعات کاربران کتابخانه های عمومی کشور نهاد کتابخانه های عمومی کشور
7 طراحی الگوی کسب و کار تعاونی های اعتبار خرد زنان روستایی و عشایری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
8 طراحی، معماری و مهندسی اکو سیستم سازمان تامین اجتماعی آینده مبتنی بر پارادایم رایانش ابری مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی