معرفی


 

مرکز ملّی مطالعات مدیریت وابسته به دانشگاه تربیت مدرس در سال 1391 به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی، مشاوره مدیریت و آموزش حرفه‌ای مدیران ارشد در دانشگاه تربیت مدرس تأسیس گردیده است. این مرکز دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و در قانون بودجه کل کشور دارای ردیف بودجه برای کمک به حل مسایل بنیادین مدیریت می‌باشد.
مرکز مطالعات مدیریت برای توسعه و ارتقاء سطح پژوهش و نوآوری، خدمات مشاوره مدیریت، گسترش دانش و توسعه تفکر راهبردی، و آموزش حرفه‌ای مدیران درکشور با استفاده ازدستاوردهای نوین و تسهیل و راهبری جریان تعاملات دانشگاه‌ها و مجامع علمی با سازمان‌ها و بنگاه‌ها از طریق شبکه‌سازی در سطوح ملی، محلی وبین‌اللملی فعالیت می‌کند.
شبکه‌ای از متخصصان و اندیشمندان مدیریت در مرکز ملی مطالعات مدیریت فعالیت و همکاری می‌کنند. این مرکز به سازمان‌ها، بنگاه‌هاو نهادهای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه در شناسایی مسایل اساسی، ارایه راه حل‌ها و اجرای راهکارها خدمات و مشاوره مدیریت ارایه می‌دهد.
 

اهداف گروه‌های پژوهشی