زمینه‌های تحقیقاتی


 

رسول ملک فر (استاد)

 • ساخت، مطالعه ساختاری، طیفی و خواص: بلورهای با خاصیت اپتیکی غیر خطی، سلولهای خورشیدی، لایه های نازک، نانو ساختارها و آئروژل ها
 • طیف سنجی تجربی و محاسباتی: رامان خود بخودی، ارتقاء یافته سطحی (SERS) و بررسی اثر پلاسمون ها و پلاریتون ها

احمد مشاعی (دانشیار)

 • پلاسمونیک و کاربردهای آن
 • سلول های فتو الکتروشیمیایی و خورشیدی
 • حسگر و زیست حسگرهای الکتروشیمیایی و اپتیکی

الناز ایرانی (استادیار)

  علی باکوئی (استادیار)

  • کاربردهای پزشکی و صنعتی فناوری هسته ای
  • کاربردهای فناوری نانو در فناوری هسته ای
  • ابرخازن ها

  الناز یزدانی (استادیار)