زمین‌شناسی اقتصادی


 

گروه زمین‌شناسی اقتصادی از سال 1369 در مقطع كارشناسی‌ارشد و از سال 1383 در مقطع دكتری، پذیرش دانشجو نموده است. موضوع‌های پژوهشی گروه عمدتاً در رابطه با كانسارهای MVT، VMS، Sedex، اسكارن، پورفیری، انواع ذخائر طلای كوهزائی، اپی‌ترمال، مرتبط با توده‌های نفوذی و نیز مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپی بوده است. این گروه با توجه به همكاری‌های نزدیكی كه با سازمان زمین‌شناسی و اكتشافات معدنی كشور دارد، از متخصصین و كارشناسان ارشد آن سازمان در تدریس و پژوهش بهره گرفته و از امكانات مشاوره‌ای و تجهیزاتی آن سازمان نیز تاكنون برخوردار بوده است. در برگزاری مقطع دكتری نیز از همكاری اساتید بنام دانشگاهی به‌ویژه دانشگاه تربیت معلم بهره گرفته است. گروه زمین‌شناسی اقتصادی برای برگزاری مقاطع كارشناسی‌ارشد و دكتری، 2 عضو هیأت علمی تمام‌ وقت داشته و از همكاری 7 استاد مدعو نیز بهره‌مند می‌باشد.

تكوین و تكامل نئوتتیس از باز شدن تا فرورانش و برخورد و كشش بعد از برخورد در ایران‌زمین به‌ مانند دیگر كشورها، انواع كانه‌زائی‌های خاص تكتونیك كششی و همگرائی از قبیل مسیوسولفیدها، Sedex، MVT، طلای كوهزائی، كارلین و مرتبط با توده نفوذی را تشكیل داده است كه باید مورد پژوهش دانشگاهیان و متخصصین زمین‌شناسی اقتصادی قرار گیرد.
نگاهی به نتایج حاصل از مطالعات پایان‌نامه‌ای در 10 سال اخیر در پهنه سنندج- سیرجان و ارومیه- دختر گویای این مسئله است. بنابراین، گروه زمین‌شناسی اقتصادی در نظر دارد بخش عمده فعالیت‌های خود را در ارتباط با پهنه سنندج- سیرجان و كمربند آذرین ارومیه- دختر قرار داده و در این مسیر از همكاری‌های اساتید دانشگاه‌های داخل و خارج كشور (از جمله دانشگاه‌های استرالیا، امریكا، كانادا، آلمان، اتریش، چین، ژاپن و نیوزیلند) استفاده می‌نماید.