En
 • دکتری (1369)

  مهندسی شیمی

  مک گیل، مونترآل، کانادا

 • کارشناسی‌ارشد (1364)

  مهندسی شیمی

  مک گیل، مونترآل، کانادا

 • کارشناسی (1361)

  مهندسی شیمی

  دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 • ازدیاد برداشت با استفاده از تزریق آب و گاز
 • مدلسازی رفتار فازی مخزن
 • مدلسازی ترمودینامیکی تشکیل رسوب در مخازن
 • مدلسازی آب کم شور با شبیه سازی مولکولی

داده ای یافت نشد

ارتباط

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • MS.c.

  پدیده های انتقال سیالات غیر نیو تو نی

 • MS.c.

  پیش بینی خواص ترمودینامیکی سیالات

 • MS.c.

  ترمودینامیک پیشرفته

 • MS.c.

  ترمودینامیک سیستم های غیرایده آل (مخلوطها)

 • Ph.D.

  ترمودینامیک مخلوطها

 • MS.c.

  ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته

 • Ph.D.

  رئولوژی پیشرفته و سیالات غیر نیو تنی

 • MS.c.

  رفتار فازی سیالات مخزن

 • Ph.D.

  مطالب ویژه

 • MS.c.

  مکانیک سیالات پیشرفته

 • مدیر گروه مهندسی نفت(مخازن هیدروکربوری)
 • مدیر گروه فرایند
 • رييس بخش مهندسي شيمي
 • مدير دفتر برنامه ريزي و آزمون( دکتراي) دانشگاه تربيت مدرس
 • معاون علمي دبيرخانه شوراي پژوهش هاي علمي کشور
 • • لوح تقدير براي براي دبيري اولين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران؛1373 (انجمن مهندسان شيمي ايران)
 • • لوح تقدير براي دبيري دومين كنگره ببن المللي انرژيهاي تجديد ناپذير؛1377 (دببر خانه شوراي پژوهش هاي علمي كشور
 • • لوح تقدير براي عضويت در كميسيون خاص ودبيرخانه شوراي پژوهشهاي علمي كشور؛1380(معاون اول رييس جمهور جناب آقاي دكتر حسن حبيبي)

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است