En
 • دکتری (1396)

  مهندسی شیمی

  دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1391)

  مهندسی شیمی/ شبیه‌سازی و کنترل فرآیند

  دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

 • کارشناسی (1389)

  مهندسی شیمی

  دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

 • کنترل فرآیند
 • مدلسازی، شبیه‌سازی و بهینه‌سازی پویا
 • کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی شیمی
 • مدیریت زنجیره ارزش در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

داده ای یافت نشد

ارتباط

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

  داده ای یافت نشد
  داده ای یافت نشد
  داده ای یافت نشد
  داده ای یافت نشد
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است