علی شایان
استادیار
  • دکتری: سیاستگذاری علم و فناوری
  • کارشناسی‌ارشد: مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
  • کارشناسی: مدیریت - دولتی
  • آدرس: دانشکده مدیریت و اقتصاد،گروه مدیریت فناوری اطلاعات