طیبه صاحب
استادیار
  • دکتری: ---
  • کارشناسی‌ارشد: ---
  • کارشناسی: ---
  • آدرس: دانشکده حقوق،گروه حقوق خصوصی