جدیدترین اخبار
ارسال گزارش موارد نا ایمن در پورتال معاونت پژوهشی
امکان ارسال گزارش موارد نا ایمن در دانشگاه بصورت برخط فراهم گردید. 19آبان1397
راه‌اندازی سامانه «پارسه» (پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانشگاه تربیت مدرس)
سامانه «پارسه» (پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانشگاه تربیت مدرس) راه‌اندازی و بهره‌برداری آزمایشی آن آغاز شده است. 22مهر1397