جدیدترین اخبار
اطلاعیه کتابخانه مرکزی درخصوص ارائه خدمات در تاریخ 17 خرداد
کتابخانه مرکزی روز پنج‌شنبه 17 خرداد ماه خدمات حضوری نخواهد داشت 12خرداد1397
برقراری دسترسی مجدد به پایگاه اسکوپوس
دسترسی مجدد به پایگاه استنادی اسکوپوس به آدرسwww.scopus.com برقرار گردید 26اردیبهشت1397
اطلاعیه در خصوص نحوه خدمات کتابخانه در روزهای 13 الی 15 اردیبهشت 1397
کتابخانه مرکزی طی اطلاعیه ای نحوه خدمات کتابخانه در روزهای 13 الی 15 اردیبهشت را اعلام نمود 10اردیبهشت1397