متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله دکتری: مرتضی عارفی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی

خلاصه خبر: مداخله نهادهای عدالت کیفری نسبت به متهمان فقیر

 
ارائه کننده: آقای مرتضی عارفی
رشته: حقوق کیفری و جرم شناسی
 عنوان پایان نامه : " مداخله نهادهای عدالت کیفری نسبت به متهمان فقیر" 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي رتبه علمي
1- استاد راهنمای اول دکترمحمدجعفرحبیب زاده استاد
2- استاد راهنمای دوم - -
3- استاد مشاور اول دکتر محمدفرجیها دانشیار
4- استاد مشاور دوم دکترجلیل امیدی استاد
5- استاد ناظر (داخلی) دکترمحمودصابر استادیار
6-استادناظر(داخلی) دکتر سیددرید موسوی مجاب استادیار
7- استاد ناظر (خارجی) دکتر فیروز محمودی جانکی دانشیار
8-استادناظر(خارجی) دکتر حسین راغفر استاد
9- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکترسیددرید موسوی مجاب استادیار
 
مکان: سالن شورا دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/10/16
ساعت: 13:30-15:30
 
12 دی 1396 / تعداد نمایش : 933