متن کامل خبر


 
انتصاب اعضای شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشکده

خلاصه خبر: دکتر مجتبی رفیعیان با رتبه علمی دانشیار، به عنوان رئیس و عضو شورای نظارت و دکتر محمد حسین صبحیه با رتبه علمی استادیار به عنوان دبیر و عضو شورای نظارت دانشکده هنر و معماری منصوب شدند.

بر این اساس دکتر مجتبی رفیعیان با رتبه علمی دانشیار، به عنوان رئیس و عضو شورای نظارت و دکتر محمد حسین صبحیه با رتبه علمی استادیار به عنوان دبیر و عضو شورای نظارت دانشکده هنر و معماری منصوب شدند. دکتر احمدی همچنین طی احکامی دکتر محمد جعفر یوسفیان، دکتر مهدی حامد سقایان و دکتر کیانوش سوزنچی را به عنوان اعضای شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشکده مذکور منصوب کرد. در بخشی از این احکام آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه در جهت توسعه و ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشکده و انجام وظایف تعیین شده موفق و مؤید باشید. همچنين رییس دانشگاه در نامه هایي جداگانه از دكتر علی اکبر تقوائی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه وي به عنوان رئیس و عضو پیشین شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی دانشکده هنر و معماری و از دکتر رضا افهمی، دکتر هاشم داداش پور و دکتر سید نجم الدین امیرشاه کرمی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان به عنوان اعضای پیشین شورای مذکور تقدیر و تشکر کرد.

10 دی 1396 / تعداد نمایش : 683