متن کامل خبر


 
برگزاری سخنرانی علمی با موضوع "آیا نوآوری‌ها و ابتکارات محققین قابل حمایت حقوقی و قانونی است؟"

خلاصه خبر:

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

آیا نوآوری‌ها و ابتکارات محققین قابل حمایت حقوقی و قانونی است؟

یکشنبه 9 آبانماه 1395، دانشکده مهندسی مکانیک، سالن سمینار دانشکده، اتاق 351، ساعت 15-16

محورهای سخنرانی

  • موضوعات قابل حمایت
  • استثنائات مربوط به حمایت از اختراع
  • حقوق مخترع چیست؟
  • ثبت اختراع بین المللی

سخنران: دكتر سعيد حبيبا
دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسی و رئیس موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران
بنیانگذار رشته کارشناسی‌ارشد حقوق مالکیت فکری در دانشگاه تهران

سوابق:

  • كارشناسی در رشته حقوق قضائی دانشگاه تهران
  • كارشناسی‎ارشد حقوق از دانشگاه تهران
  • دكتری حقوق مالكيت فكری از دانشگاه دهلی

 

8 آبان 1395 / تعداد نمایش : 2089