متن کامل خبر


 
انتصاب سرپرست معاونت علمی دانشکده مهندسی مکانیک

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، دکتر اکبر علی بیگلو به سمت سرپرست معاونت علمی (آموزشی،پژوهشی) دانشکده مهندسی مکانیک منصوب شد.

با حکم رییس دانشگاه، دکتر اکبر علی بیگلو به سمت سرپرست معاونت علمی (آموزشی،پژوهشی) دانشکده مهندسی مکانیک منصوب شد.
در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" بنا به پیشنهاد رییس دانشکده مهندسی مکانیک و نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به سمت سرپرست معاونت علمی (آموزشی،پژوهشی) دانشکده مذکور منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی دانشکده و دانشگاه، با تدبیر و عزم قوی و مدیریت جهادی، در گسترش حوزه همکاری های تحقیقاتی و تعمیق فعالیت های آموزشی و پژوهشی و کاربردی و ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشکده بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشگاه و اجرای وظایف تعیین شده در زیر نظر رئیس دانشکده موفق و مؤید باشید."
گفتنی است دکتر اکبر علی بیگلو دانشیار گروه طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک می باشد.

2 تیر 1395 / تعداد نمایش : 3823