متن کامل خبر


 
برگزاری آزمون شفاهی ارزیابی جامع دکتری گروه مهندسی برق - قدرت

خلاصه خبر: آزمون شفاهی ارزیابی جامع دکتری گروه مهندسی برق - قدرت در تاریخ 96/10/13 برگزار می شود.

آزمون شفاهی ارزیابی جامع دانشجویان دکتری گروه مهندسی قدرت شامل دانشجویان نامبرده به شرح زیر و با حضور جناب آقای دکتر محمدرضا ذوالقدری به عنوان استاد ممتحن در روز چهارشنبه 96/10/13 ساعت 13 در محل آزمایشگاه طبقه 2- برگزار می شود.

  1. الهه حیدری
  2. رسول حقی
12 دی 1396 / تعداد نمایش : 558