متن کامل خبر


 
کارگاه علمي نجوم و رصد خورشيدي

خلاصه خبر: کارگاه علمي نجوم و رصد خورشيدي در روز سه شنبه مورخ 12/10/96 با همت و پيگيري گروه فيزيک دريا و عنايت و همکاري مسئولين دانشگاهي در دانشکده منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد.

کارگاه علمي نجوم و رصد خورشيدي در روز سه شنبه مورخ 12/10/96 با همت و پيگيري گروه فيزيک دريا و عنايت و همکاري مسئولين دانشگاهي در دانشکده منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد. کارگاه مذکور با راه اندازي تلسکوپ خورشيدي در محوطه دانشکده علوم دريايي از ساعت 9 صبح آغاز شد و تا ساعت 14 تلسکوپ مذکور آماده رصد خورشيد بوده است هر چند ابري بودن هوا در بيشتر اوقات، در رصد خورشيد خلل ايجاد مي کرد. در ادامه، جلسه ي سخنراني علمي از ساعت 14 توسط جناب آقاي حميد جديري خداشناس آغاز و پس از پرسش و پاسخ در ساعت 16 به اتمام رسيد. شايان ذکر است ارائه گزارش خورشيد گرفتگي در آمريکا (22 آگوست 2017 در ايالت اورگان) هر ساله در دانشگاه صنعتي شريف ارائه مي شد ولي امسال رصد خورشيد، توسط دو تلسکوپ خورشيدي (براي اولين بار در ايران) در محوطه دانشکده در معرض بازديد اساتيد و دانشجويان دانشکده و مدعوين قرار گرفت. در بخش هاي اجرايي اين نشست و کارگاه علمي توسط آقاي دکتر خداشناس، احداث پژوهشگاه و رصدخانه خورشيدي سياه سنگ(حومه نور) نيز پيشنهاد گرديد. مطالب مورد بحث در بخش خورشيد و ماه، مرتبط با مباحث جزر و مدي اقيانوس ها و مورد استفاده دانشجويان گروه فيزيک دريا بوده و از طرفي چنين نشست علمي واجد چشم اندازهاي توسعه فراوان از قبيل شناسايي انرژي هاي نوين خورشيدي، توسعه انرژي هاي پاک، ايجاد و توسعه گردشگري علمي در منطقه و تربيت پژوهشگران خورشيدي در گرايش هاي مختلف علمي است وهمچنين تاثير بسزايي در گسترش فعاليت علمي دانشجويان و ايجاد ظرفيت هاي نوين مطالعاتي براي دانشگاه دارد. از مباحث نوين و کاربردي مطرح شده در اين کارگاه مي توان به استفاده از انرژي تابشي خورشيد در وضعيت آسمان صاف اشاره کرد که البته در شب ها و حتي در روزها شرايط ابرناکي و يا گرد و غبار بودن هوا، مانع از تابش خورشيد به سطوح جذب انرژي (سلول هاي فتوولتائيک) مي شوند که براي جبران اين مشکل مي توان از انرژي مغناطيس دريافتي از خورشيد استفاده کرد. در اين خصوص مقرر شد امکان سنجي و همکاري پژوهشي فيمابين صورت گيرد. .

19 دی 1396 / تعداد نمایش : 499