متن کامل خبر


 
نشست مشترک هیئت رئیسه دانشکده کشاورزی با مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم

خلاصه خبر: به گزارش روابط عمومی دانشکده، جلسه ی مشترک هیئت رئیسه دانشکده کشاورزی با آقای دکتر مهرا... رخشانی مهر مدیر کل محترم نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دفتر ریاست دانشکده برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده، جلسه ی مشترک هیئت رئیسه دانشکده کشاورزی با آقای دکتر مهرا... رخشانی مهر مدیر کل محترم نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دفتر ریاست دانشکده برگزارشد.

در این جلسه که آقای دکتر مسعود شمس بخش، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم نیز حضور داشت، ابتدا معرفی مختصری از دانشکده کشاورزی توسط آقای دکتر علی اصغر طالبی، رئیس دانشکده، ارائه گردید و سپس در رابطه با موضوع اصلی این جلسه پیرامون طرح های عمرانی و طرح های نیمه تمام دانشکده مسائلی مطرح و بررسی شد. رئیس دانشکده همچنین دربخشی از سخنانش در زمینه ی طرح های عمرانی نیمه تمام دانشکده در جهت توسعه ی فضای آموزشی، آزمایشگاه ها و همچنین سالن اجتماعات در فاز جدید دانشکده توضیحات مبسوطی ارائه و خواستار رسیدگی و تخصیص بودجه ی مورد نظر برای تکمیل پروژه ی مذکور شد. در این رابطه طرفین به گفتگو و مشورت پرداختند و تصمیماتی اتخاذ شد.گفتنی است که پس از این جلسه، هیئت رئیسه ی دانشکده به اتفاق هیئت مدعو از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همراهی آقای مهندس امین دهقانی،مدیر دفتر فنی، از طرح های عمرانی نیمه تمام دانشکده بازدید به عمل آوردند.

 

23 آبان 1396 / تعداد نمایش : 1060