متن کامل خبر


 
همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش طی مراسمی از برگزیدگان پژوهشی دانشکده کشاورزی تجلیل به عمل آمد.

خلاصه خبر: همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش طی مراسمی با حضور هیأت رئیسه دانشگاه از برگزیدگان پژوهشی دانشکده کشاورزی به شرح زیر تجلیل به عمل آمد:

همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش طی مراسمی با حضور هیأت رئیسه دانشگاه از برگزیدگان پژوهشی دانشکده کشاورزی به شرح زیر تجلیل به عمل آمد:

در بخش پژوهشگران و مقالات برتر:دکتر احمد بناکار، دکتر غلامحسن نجفی، دکتر حمید دهقانی و دکتر عباس یدالهی

در بخش بیشترین تعداد مقالات Q1در طی 5 سال گذشته: دکتر غلامحسن نجفی دانشکده کشاورزی

در بخش برگزیدگان یک درصد دانشمندان برتر جهان بر اساس داده­های منتشر شده از پایگاه طلایه­داران علم تامسون رویترز:دکتر غلامحسن نجفی، دکتر قبادیان و دکتر فتحی­ پور

در بخش مخترعین برگزیده دانشگاه:دکتر سعید مینایی، دکتر احمد بناکار، دکتر محمدعلی سحری، خانم الهه عابدی، دکتر محسن برزگر، دکتر محمدحسین عزیزی تبریزی­راد، دکتر علی سروش­زاده و دکتر یوسف روزبهان

در بخش برگزیدگان جشنواره­ها:دکتر غلامحسن نجفی، دکتر عباس یدالهی، دکتر کاظم ارزانی و الهه عابدی

در بخش مجله برتر انگلیسی دانشگاه:دکتر علی­اصغر طالبی مدیر مسئول، دکتر سعید محرمی­پور سردبیر و دکتر ناصر صفایی مدیر داخلی مجله Journal of Crop Protection (JCP)

در بخش برگزیدگان پایان­نامه برتر دانشگاه از:محمد صبحی

در بخش برگزیدگان فرادکتری دانشگاه از:محمد سوف باف سرجمعی

به پیوست تقدیر رئیس دانشکده کشاورزی از پژوهشگران دانشکده را ملاحظه فرمایید.

Taghdir
Dr.Najafi
29 آذر 1396 / تعداد نمایش : 1068