متن کامل خبر


 
دفاعیات اردیبهشت ماه 1396

خلاصه خبر:

 1. عنوان: پتروژنز سنگ هاي پلوتونيك ترشيری جنوب اردستان
  استاد راهنما: دکتر محمد رضا قربانی
  استاد مشاور : دکتر مایکل بروکر
  نام دانشجو: شهروز بابا زاده
  مقطع : دکتری
  رشته :زمین شناسی پترولوژی
  تاریخ دفاع: 27/2/96
 2. تهيه نانو ذرات مغناطيسي (بدون پوشش و پوشش داده شده با تركيبات فلزي و غير فلزی) به عنوان كاتاليزورهای قابل باز يافت در سنتز تركيبات آلی
  استاد راهنما: دکتر اکبرحیدری
  استاد مشاور : دکتر عیسی یاوری
  نام دانشجو: مرزبان عارفی
  مقطع : دکتری
  رشته :شیمی آلی
  تاریخ دفاع: 9/2/96
 3. عنوان: بررسي كارايی نانو ذرات آلياژی قلع در الكترود آند باتری‌های ليتيم - يون
  استاد راهنما: دکتر سهیلا جوادیان
  استاد مشاور : دکتر حسین غریبی
  نام دانشجو: جمال کاکه مم
  مقطع : دکتری
  رشته :شیمی فیزیک
  تاریخ دفاع: 17/2/96
 4. سنتز نقاط كوانتومي گرافن و بررسي ويژگی‌های فو تو لو مينسانسی آن
  استاد راهنما: دکتر اسماعیل ساعی ور
  نام دانشجو: فاطمه بهزادی
  مقطع :کارشناسی ارشد
  رشته :فیزیک ماده چگال
  تاریخ دفاع: 2/2/96
 5. عنوان: مطالعه Tio2 بهينه شده با كربن به عنوان آند باتری‌های ليتيم - يون
  استاد راهنما: دکتر حسین غریبی
  استاد مشاور : دکتر فرهاد گل محمدی
  نام دانشجو: پیمان افسر
  مقطع :کارشناسی ارشد
  رشته :شیمی فیزیک
  تاریخ دفاع: 10/2/96
 6. عنوان:سنتز وبهينه‌سازی فرآيند ساخت الكتروشيميايی نانو ذرات Cu2O جهت كاربردهای فتو الكتروشيميايی تجزيه آب
  استاد راهنما: دکتراحمد مشاعی
  نام دانشجو: مائده سنگل زاده
  مقطع : کارشناسی ارشد
  رشته :فیزیک اتمی ومولکولی
  تاریخ دفاع: 10/2/96
 7. عنوان: سنتز و شناسايي مشتقات پيرو لو[1,2-a] ايزوكينولين و برخی تركيبات هتروسيكل حاوی اتم‌های نيتروژن و گوگرد
  استاد راهنما: دکتر عبدالعلی علیزاده
  نام دانشجو: سارا بصیری ابر قویی
  مقطع :کارشناسی ارشد
  رشته :شیمی آلی
  تاریخ دفاع: 24/2/96
9 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 1605