متن کامل خبر


 
تقویم آموزشی ارائه شده توسط معاونت آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی 96-97

خلاصه خبر: تقویم آموزشی سال تحصیلی 96-97 توسط معاونت آموزشی دانشگاه ارائه می شود.


نکات قابل توجه دانشجویان محترم :

 • کلیه دانشجویان تا زمانیکه از پایان نامه /رساله خود دفاع نکرده (شیوه آموزشی - پژوهشی) و یا دروس ایشان به اتمام نرسیده است (شیوه آموزشی) طبق برنامه زمانبندی فوق موظف به انجام کامل مراحل انتخاب واحد الکترونیکی می باشند بدیهی است در صورت عدم انتخاب واحد در تاریخ اعلام شده مطابق ضوابط آموزشی با آنها رفتار خواهد شد.
 • با توجه به اینکه تایید انتخاب واحد دانشجو به صورت سیستمی انجام می شود و امکان تغییر دروس در خارج از بازه زمانی حذف و تعویض وجود ندار، عوافب اخذ/حذف اشتباه درس به عهده دانشجو خواهد بود. در صورت لزوم قبل از انتخاب واحد، دانشجو بایستی با مدبر محترم گروه آموزشی مربوط هماهنگی لازم را به عمل آورد.
 • حداقل و حداکثر تعداد واحد انتخابی (بدون درس جبرانی و مدرسی) در مقطع کارشناسی ارشد 8 و 14 واحد و در مقطع دکتری 6 و 10 واحد می باشد.
 • کلاسهایی که از نظر تعداد دانشجو به حد نصاب نرسد، تشکیل نخواهد شد.
 • در تقویم دانشگاهی حذف تکدرس پیش بینی نشده است لذا پس از پایان مهلت حذف و تعویض امکلن حذف درس وجود ندارد.
 • کلیه دانشجویان موظفند در هر نیمسال تحصیلی در مهلت تعیین شده در تقویم آموزشی انتخاب واحد نمایند در غیر این صورت بر اساس شیوه نامه مصوب دانشگاه مشمول پرداخت مبالغ زیر خواهند بود:
  عدم انتخاب واحد تا تاریخ شروع کلاس : مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال
  عدم انتخاب واحد تا زمان حذف و تعویض دروس : مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال
  انتخاب واحد دانشجویان در فاصله زمانی بعد از حذف و تعویض امکانپذیر نبوده و در آن نیمسال مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات تحصیلی منظور خواهد شد.
 • دانشجویانی که در زمان مقرر در این تقویم، ارزشیابی آموزشی دروس اخذ شده خود را انجام نداده باشند مجاز به شرکت در امتحانات پایان ترم نخواهند بود.

 

25 آذر 1396 / تعداد نمایش : 862