ارتباط با ما


 

آدرس


بزرگراه جلال آل احمد- بعد از پل نصر- دانشگاه تربیت مدرس- ساختمان بنیان- مرکز مطالعات مدیریت
14115-141

تلفن


82884012 - 82884013

دورنگار


82884014

ایمیل


وب سایت


Mrc.modares.ac.ir