افراد


 
ردیف نام و نام خانوادگي رشته و گرایش مرتبه محل خدمت
1 دکتر شعبان الهی مدیریت فناوری اطلاعات دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
2 دکتر مهدی مرتضوی مدیریت صنعتی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
3 دکتر عادل آذر مدیریت صنعتی استاد دانشگاه تربیت مدرس
4 دکتر حسن دانایی فرد مدیریت دولتی استاد دانشگاه تربیت مدرس
5 دکتر سید حمید خداداد حسینی مدیریت بازرگانی استاد دانشگاه تربیت مدرس
6 دکتر سعید سمنانیان فیزیولوژی استاد دانشگاه تربیت مدرس
7 دکتر مسعود عابسی مهندسی صنایع استادیار دانشگاه یزد
8 دکتر پرویز احمدی مدیریت سرمایه گذاری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
9 دکتر طاهره صاحب سیاست گذاری علم و فناوری استادیار دانشگاه تربیت مدرس
10 دکتر عباس بازرگان مدیریت آموزشی استاد دانشگاه تهران
11 دکتر علیرضا حسن زاده مدیریت فناوری اطلاعات دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
12 دکتر مهدی مجیدپور سیاست گذاری علم و فناوری استادیار دانشکده مدیریت و نوع‌آوری دانشگاه امیرکبیر
13 دکتر محمد مهدی سپهری مهندسی صنایع استاد دانشگاه تربیت مدرس
14 دکتر مصطفی دلشاد تهرانی قرآن و حدیث   دانشگاه علوم قرآن و حدیث
15 دکتر محمد حسن زاده علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
16 دکتر حجت الله حاج حسینی مدیریت فناوری دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
17 دکتر بابک سهرابی مدیریت فناوری اطلاعات استاد دانشگاه تهران
18 دکتر غلامرضا طالقانی مدیریت دولتی استاد دانشگاه تهران
19 دکتر علی رضائیان مدیریت استاد دانشگاه شهید بهشتی
20 دکتر علی نقی مشایخی مدیریت استاد دانشگاه صنعتی شریف
21 دکتر محمد تقی عیسایی مدیریت دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
22 دکتر سپهر قاضی نوری مهندسی صنایع دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
23 دکتر علی شایان سیاست‌گذاری علم و فناوری استادیار دانشگاه تربیت مدرس
24 دکتر شقایق صحرایی مدیریت دانش استادیار دانشگاه تربیت مدرس
25 دکتر امیر البدوی سیستم های اطلاعاتی استاد دانشگاه تربیت مدرس
26 دکتر غلامعلی منتظر فناوری اطلاعات دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
27 دکتر علی اصغر انواری رستمی مدیریت بازرگانی استاد دانشگاه تربیت مدرس