اساسنامه


 

به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی، خدمات مشاوره وآموزش‌های ویژه تربیت وپرورش مدیران وراهبران وشبکه‌سازی، راهبری، آینده‌نگری و نظام‌سازی برای بهبود وارتقاء سطح اداره سازمان‌ها وبنگاه‌ها، مركز مطالعات مدیریت وابسته به دانشگاه تربیت مدرس بر اساس مصوبه هیأت امناء دانشگاه تربیت مدرس مورخ 16/12/1391و قانون بودجه کل کشور و موافقت اصولی شماره 58183/2 مورخ 28/2/ 1392 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و طبق قوانین، ضوابط و مقررات مربوط تأسیس گردیده است.

bullet اهداف

 • پژوهش و نوآوری، ارایه خدمات مشاوره مدیریت با استفاده ازدستاوردهای نوین
 • شناسایی مسایل مهم مدیریتی وسازمانی و توسعه تفکر راهبردی و آیندهنگری در حل مسایل و موضوعات تخصصی مدیریت
 • تسهیل تبادلات منطقه‌ای و بین المللی برای مبادله دانش و فناوری مدیریت و صدور خدمات
 • ایجاد شبکه ارزیابی مدیریت سازمان‌ها و بنگاه‌ها
 • توسعه پژوهش‌های بین رشته‌ای در زمینه‌ مسائل مختلف مدیریت
 • آموزش حرفه‌ای مدیران وکمک به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران در سطوح ملی و منطقه‌ای

bullet وظایف

 1. پایش، روند‌یابی و تجزیه و تحلیل مستمر وضعیت مدیریت سازمان‌ها در بخش‌های عمومی ،خصوصی، شهرداری‌ها، شوراها ونهادهای عمومی غیر‌دولتی وسازمان‌های مردم نهاد در کشور و ارائه راهکارهای تخصصی برای بهبود وضعیت آن‌ها و کمک به تحقق اهداف، چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه ملی
 2. اتخاذ تمهیدات و برنامه‌ریزی نظام مند و مستمر برای بهبود و توسعه تعاملات و تبادلات ملی، منطقه‌ای و بین‌اللملی و انتقال و اشاعه دانش و فناوری روز مدیریت به منظور بهبود شیوه‌ها وفنون اداره سازمان‌ها در کشور و بهره‌گیری هرچه بیشتر از دانش ودانشمندان و کارشناسان روز دنیا
 3. تلاش در جهت تبیین، توسعه و ترویج الگوی مدیریت بومی با ابتناء به ارزش‌های انسانی و اسلامی در سطح سازمان‌ها ونهادهای مختلف جامعه
 4. آموزش حرفه‌ای مدیران و توسعه استانداردهای کیفی در حوزه آموزش مدیران و مدیریت در ایران و شتاب بخشی به فرآیند حرفه‌ای‌گرایی در مدیریت از طریق طراحی ،اجرا ومشارکت در اجرادوره‌های اموزشی وسایر سازوکارهای مورد نیاز
 5. تنظیم وتوسعه سازوکارهای لازم به منظور تعمیق، توسعه و تعالی اخلاق در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف مدیریت در سازمان‌های ایرانی
 6. طراحی و برگزاری مجامع علمی وکاربردی به منظور توسعه و تعالی دانش و مهارت‌های مدیریت و پیوند هرچه بیشتر دانش و تجربه صاحب نظران حوزه های دانشگاهی و مدیران اجرایی و ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی‌های عمومی در این زمینه
 7. فراهم ساختن فرصت‌های یادگیری و یاددهی، نوآوری، مستندسازی و انتقال تجربیات مدیران و استقرار سامانه‌های مدیریت دانش در بخش‌های عمومی، خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد
 8. تبادل توافقنامه‌ها و انعقاد قرارداد با سازمان‌ها و شرکت‌ها به منظور انتخاب، پرورش وآموزش مدیران و به‌هنگام‌سازی و ارتقا مهارت‌های آنها در راستای بهبود سطح بهره‌وری و رقابت پذیری بنگاه‌ها و مدیریت بخش عمومی در ایران
 9. سازماندهی لازم به منظور هم افزایی و توسعه ظرفیت‌های مشاوره مدیریت در کشور و تشکیل کنسرسیوم ها و بستر های لازم در خصوص صدور خدمات و دانش فنی و مشاوره‌ای به سایر کشورها ونمایندگی نهادهای معتبر بین‌المللی در زمینه مدیریت و مشاوره
 10. ایجاد مراکز سنجش و ارزیابی در حوزه منابع انسانی و ترویج و توسعه خدمات مدیریت استعداد در سطح سازمان‌های ملی و محلی
 11. ایجاد بسترها و فراهم‌سازی ابزارهای لازم برای ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ بهبود مستمر، مهندسی مجدد، بهینه کاوی، ترازیابی و سایر شیوه‌های کارآمدسازی در سازمان‌های ایرانی
 12. ایجاد و توسعه شبکه‌های ارتباطی، همکاری، حکمیت، داوری و کانون‌های یادگیری و تبادل تجربه بین اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و مجامع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای نوسازی و ارتقای سطح کیفیت مدیریت درکشور
 13. انجام مطالعات علم و فناوری، آینده نگری ومدیریت فناوری اطلاعات و شناسایی روند ها و گرایش‌های جدید مدیریتی در سطح جهان و ترویج و اشاعه آن‌ها در کشور
 14. تدوین استانداردهای مدیریتی و طراحی و استقرار سازوکارهای سطح‌بندی، رتبه‌بندی و ارزیابی نظام‌مند سازمان‌های عمومی و خصوصی
 15. انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهش‌های بنیادی، كاربردی و توسعه‌ای، در برنامه‌ریزی و تولید و کاربرد دانش مدیریت برای رفع نیازهای مدیریتی كشور و ترویج و اشاعه آخرین دستاوردهای دانش مدیریت در سطح سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای عمومی و خصوصی
 16. کمک به بسط و گسترش کسب و کار های مجازی و گذار سازمان‌ها، نهاد‌ها و مجامع عمومی و خصوصی به فضای مجازی (فضای دوم)
 17. همکاری با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مراکز و موسسات داخل و خارج از كشور به منظور ارتقای كیفیت فعالیت‌ها و مشارکت مرکز با شرکای داخلی وخارجی در چارچوب قوانین ومقررات مربوطه
 18. انتشار نشریات، کتاب و متون علمی در حوزه مطالعات مدیریت باهمکاری نهادهای داخلی و خارجی
 19. انجام سایر وظایف مقتضی برای تحقق ماموریت و اهداف مرکز