علمی پژوهشی


 


با هدف مديريت و برنامه ريزي در جهت کاهش تغييرات اقليمي؛
مناطق داغ انتشار گازهاي دي اکسيد کربن و متان در کشور و در فصول مختلف مشخص شد
پژوهشگران گروه محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس با انجام طرح کاربردی "پايش توزيع مکاني و زماني گازهاي گلخانه‌ایCO2 و CH4 در ارتباط با پوشش اراضي با استفاده از داده‌هايGOSAT "مناطق داغ انتشار گازهاي دي اکسيد کربن و متان در سراسر کشور و در فصول مختلف را مشخص کردند.
 ١٣٩٧/٠٤/٣١ - نظرات : ٠متن کامل >>
عضویت دانشجویان دانشگاه در شورای مرکزی اتحادیه‌های انجمن های علمی کشاورزی
سه تن از دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه به عنوان اعضای شورای مرکزی سومین مجمع عمومی اتحادیه‌های انجمن های علمی کشاورزی و محیط‌ زیست انتخاب شدند.
 ١٣٩٧/٠٤/٢٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری سخنرانی علمی با حضور "پروفسور گریت ورند" در دانشکده علوم پایه
سخنرانی علمی با موضوع" ابزار بیوانفورماتیکی برای پیشگویی ویژگی های پروتئین و طراحی محاسباتی دارو" بیستم تیرماه جاری در دانشکده علوم پایه برگزار می شود.
 ١٣٩٧/٠٤/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
ارائه روشی برای اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم دارو در نمونه‌های بیولوژیکی
پژوهشگران دانشگاه با استفاده از نوعی نانوجاذب، روشی را برای اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم دارو در نمونه‌های بیولوژیکی با دقت بالا عرضه کردند.
 ١٣٩٧/٠٤/١٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
تولید نانوکپسول‌های حاوی آنتی‌اکسیدان از ماهی کیلکا
محققان دانشگاه، نانوکپسول‌های حاوی پپتیدهای زیست فعالی را با استفاده از منابع دریایی تولید کرده‌اند که به گفته آنها این نانوکپسول‌ها، طعم و بوی ناخوشایند پپتیدهای حاصل از ماهی را حذف کرده و پایداری و فعالیت ضداکسیدانی آنها را افزایش داده ‌است.
 ١٣٩٧/٠٤/١٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>