علیرضا حسن زاده
دانشیار
  • دکتری: مدیریت
  • کارشناسی‌ارشد: مدیریت دولتی
  • کارشناسی:
  • آدرس: دانشکده مدیریت و اقتصاد،گروه مدیریت فناوری اطلاعات